ul. Włoska 69, 75-430 Koszalin

Usługi księgowe

Świadczymy usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych 
  • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów 
  • prowadzenia ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego 
  • sporządzania raportów i sprawozdań 
  • obsługi kadrowo-płacowej 
  • reprezentowania Klienta w urzędach

Dostosowujemy  zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji.