ul. Włoska 69, 75-430 Koszalin

Usługi finansowe

Szeroko pojęte usługi finansowe to jedna z naszych specjalizacji. Zapewniamy:

1. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe;
 • przygotowanie wniosku; 
 • przygotowanie business planu; 
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych
 • negocjowanie warunków umowy kredytowej, zabezpieczeniowej, dodatkowej

2. Kredyty bankowe

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe; 
 • przygotowanie wniosku; 
 • przygotowanie business planu; 
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych.

3. Analizy finansowe

 • business plan; 
 • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych; 
 • analiza wskaźnikowa.