ul. Włoska 69, 75-430 Koszalin

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) jest podstawowym urządzeniem księgowym służącym do ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, przychodów i kosztów (wydatków) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek jej prowadzenia dotyczy większości przedsiębiorców. W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) podatnik obowiązany jest prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy.